Handledare i sorgbearbetning

”Pappa, pappa”
Den lille killen lämnade leken och sprang mot sin pappa.
”Det är så tomt i min underkäke!” sa han medan han krånglade sig in i pappans famn. Pappan slog armarna om sin son och lutade sin kind mot hans hjässa. Pojken sa:
”Jag sörjer så min tand.”
”Mmmm..” svarade pappan. Så stod de stilla en stund, lät det sjunka in. Plötsligt slingrade sig pojken ur pappans famn, log med hela ansiktet och ropade medan han skuttade tillbaka till leken:
”…men jag har den i fickan!”

 • Så kan sorgbearbetning kort beskrivas;
  – identifiera en förlust,
  – bejaka sorgen
  – få den bekräftad
  -bearbeta smärtan förlusten skapar.
  – gå vidare, med minnen som inte längre tynger

Sorg är en naturlig reaktion på förlust, en reaktion med många motstridiga känslor.
Sorg är individuell och unik. Det är också de tankar och känslor som förknippas med relationen till det förlorade, oavsett om relationen förändrats på grund av dödsfall, skilsmässa eller av att förlorat en funktion.

När sorgen står i vägen för livet är det dags att bearbeta den.